A fine WordPress.com site

 

ตลาดน้ำคลองลัดมะยม เป็นตลาดน้ำที่เกิดจากรวมตัวของชาวบ้านชุมชนริมคลองลัดมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ แต่เดิมก็เป็นตลาดริมน้ำเล็กๆ พอให้ชาวบ้านได้จับจ่ายใช้สอยหรือแลกเปลี่ยนข้าวของกัน มายุคหนึ่งที่การคมนาคมทางถนนมีมากขึ้น มีรถยนต์วิ่งผ่านไปมา ทำให้การค้าที่    ตลาดริมน้ำแห่งนี้หมดความสำคัญลงจนเลิกราไปในที่สุด ต่อมา ลุงชวน ชูจันทร์ เห็นว่า เพื่อให้ชุมชนได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ผลิตในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ ขนมคาวหวานที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน และชุมชนยังได้มีกิจกรรมร่วมกันอย่างอบอุ่น เหมาะที่จะเป็นที่พักผ่อนที่มีระยะทางใกล้ๆกรุงเทพฯ เมื่อชุมชนต้องการนำเสนอกิจกรรมในคลอง ก็ต้องอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง เพื่อให้คูคลองสะอาดอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นผลทางอ้อมที่ได้จากกิจกรรมนี้ เมื่อปลายปี 2547 ชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 20 ราย ของคลองลัดมะยมจึงเปิดตลาดน้ำคลองลัดมะยมสู่สาธารณชน

ลุงชวน คนนี้เป็นลูกชาวสวนแถบคลองลัดมะยมนี้ ไม่ใช่ลูกแม่ค้าแต่อย่างใด แต่ก็มาเอาดีทางค้าขาย จนตลาดคลองลัดมะยมนี้ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน ลุงชวน เล่าว่า “ตอนเปิดใหม่ๆ มีชาวบ้านมาร่วมประมาณ 20 คน ติดป้ายตามข้างถนนบ้าง แจกเอกสารตามงานต่างๆ บ้าง โดยไม่ได้ใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์ ใช้ระบบปากต่อปาก บางอาทิตย์แม่ค้ามาเยอะนักท่องเที่ยวก็ไม่มี บางอาทิตย์นักท่องเที่ยวมาแยะแม่ค้าก็ไม่มา ร่อแร่จะเกิดไม่เกิดอยู่หลายปี แต่เนื่องจากพื้นที่ขายของของตลาดน้ำค่อนข้างโปร่ง ไม่แออัด มีความเป็นธรรมชาติ ร่มรื่น และเงียบสงบ นักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งปี 2550 ได้รับรางวัลชุมชนท่องเที่ยวดีเด่น จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป ในปี 2554 ก็ได้รางวัลชมเชยการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ  จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์”

งบประมาณที่ได้จากส่วนราชการ ตลาดน้ำคลองลัดมะยมก็จะนำไปซื้อเรือเพื่อเก็บขยะในคลอง และจะจัดซื้อบ่อดักไขมันจำนวน 100 ชุด เพื่อบำบัดน้ำใช้ก่อนที่จะทิ้งลงในคลอง ส่วนราชการท้องถิ่นก็มีส่วนช่วยคือ กทม. โดยสำนักระบายน้ำ จะนำเรือมาเก็บขยะเป็นครั้งคราว เมื่อน้ำท่วมกรุงเทพฯ

ในสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ คลองลัดมะยมก็มีน้ำท่วมเหมือนกัน ลุงชวน เล่าสถานการณ์น้ำท่วนตอนนั้นว่า “คนในหมู่บ้านจัดสรรแถวนี้ทิ้งบ้านหนีไปต่างจังหวัดหมด แต่ชาวบ้านแถวนี้เขาไม่หนี แม้บ้านจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหมู่บ้านจัดสรร เพราะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ลุ่มสำหรับรับน้ำอยู่แล้ว ชาวบ้านที่เกิดที่นี่เคยชินและมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำ แต่ที่ประสบปัญหาเพราะไม่รู้เวลาน้ำมาที่แน่นอน และไม่รู้ว่ามีปริมาณมากแค่ไหน ขอให้รู้เพียงแค่นี้ ชาวบ้านจัดการน้ำได้ แต่นี่เช้าออกทีวีว่าไม่ท่วม พอบ่ายน้ำมาแล้ว จริงแล้วพื้นที่นี้เป็นเหมือนพื้นที่แก้มลิง โดยจะรับน้ำจากฝั่งตะวันออกทั้งหมด คือจากแม่น้ำท่าจีน คลองมหาสวัสดิ์ แล้วจะเอ่อนิ่งอยู่ เราจะสูบออกไปทางคลองชักพระ แต่เดี๋ยวนี้มีหมู่บ้านจัดสรรขวางเต็มไปหมด พื้นที่ส่วนนี้ควรจะอนุรักษ์ไว้เป็นพื้นที่สีเขียว ที่จริงปี 2538 ปริมาณน้ำมีมากพอๆ กัน แต่ปีนี้น้ำท่วมนานเกิดจากสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มมากขึ้น และอีกประการหนึ่งคือ การเมืองไม่ชัดเจน เลยทำให้การบริหารจัดการน้ำไม่ได้ผล การบริหารจัดการน้ำเป็นการจัดการงานด้านเทคนิค และที่ผ่านมาไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะใช้การจัดการแบบการเมืองมาจัดการน้ำ จนถึงปัจจุบันเราไม่รู้ว่าน้ำท่วมเพราะสาเหตุอะไรกันแน่” เอาเป็นว่าช่างมันเต๊อะอี่นาย วันหลังค่อยว่ากันเรื่องน้ำท่วมใหม่ ตอนนี้เรากลับมาหาของกินที่คลองลัดมะยมกันดีกว่า

 ตลาดน้ำคลองลัดมะยม อีกหนึ่งตลาดน้ำเมืองกรุงที่น่าเที่ยวไม่แพ้ตลาดน้ำอื่นๆ โดยสวนแห่งนี้เป็นสวนของชุมชน คลองลัดมะยม ย่านตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร คำว่าคลองลัดหมายถึง ต้องเป็นคลองเล็กซึ่งแยกมาจากคลองใหญ่ ในบริเวณ คลองบางระมาด กับคลองบางพรหมซึ่งต่อกันยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งจะมีคลองเล็กๆ สู่คลองใหญ่ออกไปแม่น้ำเจ้าพระยาได้ มีผู้คนให้ความสนใจแวะมาเที่ยวชมกันอย่างมากมาย ตลาดแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งชุมนุมของอาหารอร่อยแล้ว จุดเด่นของตลาดน้ำคลองลัดมะยมอีกอย่างหนึ่งก็คือ สวนเจียมตน ซึ่งเป็นสวนไม้ยืนต้น และไม้จำพวกสมุนไพรทั้งหลาย ภายในสวนจะมีป้ายอธิบายรายละเอียดของต้นไม้ และด้านในจะมีจุดที่จัดกิจกรรมต่างๆ เหมาะอย่างยิ่งที่จะพาครอบครัวมาสัมผัสธรรมชาติ และพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดสุดสัปดาห์

 

บนพื้นที่ริมคลองนั้นมีชาวบ้านเอาของสวน ผลผลิตที่ได้ปลูกขึ้นนำมาขาย เป็นตลาดสีเขียว ได้ใช้ภาชนะต่างๆ จากธรรมชาติ อาทิกระทงใบตองสำหรับใส่อาหาร พาเที่ยวตลาดคลองลัดมะยม ได้เล่าที่มา ที่ไปของตลาดแห่งนี้ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ตอนสายๆ เชิญมาเที่ยว ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ท่านจะห่างไกลจากความจอแจในเมือง และมาอยู่กับธรรมชาติซึ่งมีต้นไม้มากเหลือเกิน อากาศที่นี่ดีมาก ท่านจะได้รื้อฟื้นความทรงจำเก่าๆ สมัยปู่ย่า ตายายของเรา เชิญมาเที่ยวตลาดน้ำคลองลัดมะยม

 

ลองมาเที่ยวกันดูนะครับ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: